FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
योजना सम्झौता फाराम पुस्तक ७६/७७ 08/20/2019 - 12:30 PDF icon योजना वुक.pdf
नावालक परिचय पत्र सिफारिस ७५/७६ 07/22/2019 - 13:09 PDF icon नाबालक परिचय पत्र सिफारिस, PDF icon nawalak parmanit.pdf
सम्पति विवरण फाराम समसोधित ७६/७७ 07/18/2019 - 12:40 PDF icon Modified_Sampati_Form.pdf, File Modified_Sampati_Form.docx
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरू ७६/७७ 07/18/2019 - 11:41 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/20/2019 - 14:40 PDF icon बेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदन
योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा ७५/७६ 11/25/2018 - 13:26 PDF icon योजना अनुगमन समितिले रकम भुक्तानीको लागि गा.पा.मा दिने सिफारिसको ढाँचा.pdf
योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा नमुना ७५/७६ 11/25/2018 - 13:23 PDF icon योजना सम्झौताको लागि गा.पा.मा निवेदन पेश गर्ने ढाँचा.pdf
सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 11/16/2018 - 15:10 PDF icon सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा
मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा ७५/७६ 07/20/2018 - 14:48 PDF icon मौजुदा सूचीमा दर्ता हुनका लागि दिइने निवेदनको ढाँचा.pdf
कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम ७४/७५ 02/28/2018 - 13:55 PDF icon कर्मचारीहरुको लागि भर्नु पर्ने सम्पति विवरण फारम

Pages