FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/25/2020 - 14:54 PDF icon मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 09/25/2020 - 14:53 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७
झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/15/2020 - 15:58 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्द्धन कार्यविधि, २०७६
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 08/15/2020 - 14:58 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 07/15/2020 - 15:02 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने मापदण्ड, २०७६
कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामकाजनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७७ ७६/७७ 07/10/2020 - 15:10 PDF icon कोभिड-१९ को संक्रमणको रोकथामकाजनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन कार्यविधी ,२०७७
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 05/16/2020 - 15:18 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७
असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/09/2020 - 15:09 PDF icon असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गर्राईने राहत सम्बन्धी .pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७६/७७ 03/22/2020 - 16:14 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:54 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६

Pages