FAQs Complain Problems

घटना दर्ता

जन्म दर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मेको ३५ दिन भित्रै आफ्नो स्थानीय निकायमा गई दर्ता गरौं ।

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७४ पौष महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 01/24/2018 - 00:00 PDF icon २०७४ पौष महिनाको घटना दर्ता .pdf
२०७४ माघ महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 02/19/2018 - 00:00 PDF icon २०७४ माघ महिनाका घटना दर्ताहरु
२०७४ फाल्गुन महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 03/22/2018 - 00:00 PDF icon २०७४ फाल्गुन महिनाका घटना दर्ताहरु
२०७४ चैत्र महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 04/20/2018 - 00:00 PDF icon २०७४ चैत्र महिनाको घटना दर्ता .pdf
२०७५ बैशाख महिनाका घटना दर्ताहरु ७५/७६ 05/02/2018 - 00:00 PDF icon २०७५ बैशाख महिनाको घटना दर्ता .pdf
२०७५ जेठ महिनाका घटना दर्ताहरु ७५/७६ 06/22/2018 - 00:00 PDF icon २०७५ जेठ महिनाका घटना दर्ताहरु
२०७४ श्रावण महिनाका घटना दर्ता ७४/७५ 08/26/2017 - 00:00 PDF icon २०७४ श्रावण महिनाका घटना दर्ता
२०७४ भाद्र महिनाका घटना दर्ता ७४/७५ 09/17/2017 - 00:00 PDF icon २०७४ भाद्र महिनाको घटना दर्ता
२०७४ असोज महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 10/26/2017 - 00:00 PDF icon २०७४ असोज महिनाका घटना दर्ताहरु
२०७४ काक्तिक महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 12/01/2017 - 18:02 PDF icon २०७४ काक्तिक महिनाका घटना दर्ताहरु
२०७४ मंगसिर महिनाका घटना दर्ताहरु ७४/७५ 12/22/2017 - 00:00 PDF icon २०७४ मंगसिर महिनाका घटना दर्ताहरु