FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ठेक्का नं.JRM/NCB/WORKS/08/2080/081 को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 05/17/2024 - 14:03
ठेक्का नं. JRM/NCB/WORKS/08/2080/081 को आशय सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 05/09/2024 - 16:05 PDF icon CCF_000062.pdf
मिनिटिलर खरिदको लागि शिलबन्दी कोटेशन सम्वन्धी सूचना ८०/८१ 05/09/2024 - 16:03
ठेक्का न. JRM/SQ/GOODS/08/2080/081 को बोलपत्र सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/25/2024 - 11:05 PDF icon CCF_000051.pdf
ठेक्का न. JRM/SQ/GOODS/07/2080/081 दोस्रो पटक प्रकासन सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/19/2024 - 16:42
ठेक्का नं.JRM/NCB/WORKS/07/2080/081 को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/16/2024 - 20:26
ठेक्का नं.JRM/NCB/WORKS/06/2080/081 को सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/16/2024 - 20:24
ठेक्का नं. JRM/NCB/WORKS/06/2080/081 को आशय सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/09/2024 - 17:13
ठेक्का नं. JRM/NCB/WORKS/07/2080/081 को आशय सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/09/2024 - 17:12
ठेक्का नं. JRM/NCB/WORKS/05/2080/081 को वोलपत्र सम्वन्धी सूचना। ८०/८१ 04/05/2024 - 14:09 PDF icon CCF_000030.pdf

Pages