FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिलबन्दि दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना । ७९/८० 08/31/2022 - 13:16 PDF icon सिलबन्दि दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।
दरभाउ आव्हान सम्वन्धी सूचना ७९/८० 08/09/2022 - 14:28 PDF icon दरभाउ आव्हान सम्वन्धी सूचना
बोल पत्रको मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना ७८/७९ 04/25/2022 - 10:21 PDF icon बोल पत्रको मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना
Invitation for sealed quotation Bids for teh CGI sheet Procurement Project ७८/७९ 03/24/2022 - 09:28 PDF icon Invitation for sealed quotation Bids for teh CGI sheet Procurement Project
Invitation for Bids for the Procurement of Sanitary Pad ७८/७९ 03/24/2022 - 09:28 PDF icon Invitation for Bids for the Procurement of Sanitary Pad.pdf
आशयको सूचना ७८/७९ 02/25/2022 - 13:54 PDF icon आशयको सूचना
आशयको सूचना ७८/७९ 02/07/2022 - 11:57 PDF icon आशयको सूचना
Invitation for Bids for the Drinking water Supply and Irrigation Pipe Procurement Project ७८/७९ 01/18/2022 - 12:18 PDF icon Invitation for Bids for the Drinking water Supply and Irrigation Pipe Procurement Project
Invitation for sealed quotation bids for the beautification of jhimruk ७८/७९ 12/19/2021 - 11:31 PDF icon Invitation for sealed quotation bids for the beautification of jhimruk
Invitation for sealed quotation bids for the beautification of jhimruk ७८/७९ 12/19/2021 - 11:26

Pages