FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सूचना ।। ।। ।। ७९/८० 04/10/2023 - 17:03
सूचना । ७९/८० 04/10/2023 - 17:01
आशयको सूचना सम्वन्धमा। ७९/८० 03/30/2023 - 10:52 PDF icon आशयको सूचना.pdf
सिलबन्दि दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना । ७९/८० 08/31/2022 - 13:16 PDF icon सिलबन्दि दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना ।
दरभाउ आव्हान सम्वन्धी सूचना ७९/८० 08/09/2022 - 14:28 PDF icon दरभाउ आव्हान सम्वन्धी सूचना
बोल पत्रको मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना ७८/७९ 04/25/2022 - 10:21 PDF icon बोल पत्रको मुल्याङ्कन सम्वन्धी सूचना
Invitation for sealed quotation Bids for teh CGI sheet Procurement Project ७८/७९ 03/24/2022 - 09:28 PDF icon Invitation for sealed quotation Bids for teh CGI sheet Procurement Project
Invitation for Bids for the Procurement of Sanitary Pad ७८/७९ 03/24/2022 - 09:28 PDF icon Invitation for Bids for the Procurement of Sanitary Pad.pdf
आशयको सूचना ७८/७९ 02/25/2022 - 13:54 PDF icon आशयको सूचना
आशयको सूचना ७८/७९ 02/07/2022 - 11:57 PDF icon आशयको सूचना

Pages