FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु

विद्यालयको नाम ठेगाना तह प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. प्रकार स्थापना मिति
दिपेन्द्र प्रा.वि. १ नं. वडा आधारभूत तह जगत बहादुर जि.सी. ९८४७८७६१५९ सरकारी २०४६
अमर प्रा.वि. १ नं. वडा आधारभूत तह माया पंथी ९८६६९२९९६४ सरकारी २०३६
बालसुधार प्रा.वि. १ नं. वडा आधारभूत तह बसन्ता खड्का ९८४४७३३१९८ सरकारी २०५७
अमरसिंह मा.वि. १ नं. वडा माध्यमिक तह राम बहादुर जि.सी. ९७४७०६२१९१ सरकारी २०२७
बलभद्र मा.वि. सिलिंगे २ नं. वडा माध्यमिक तह शेर बहादुर थापा ९८४७८५६५६१ सरकारी २०१७
टेन स्टार बोर्डिंग स्कुल ७ नं. वडा आधारभूत तह राज कुमार नेपाली ९८४७८६११७० प्राइभेट २०६५
सनराइज बो.ई.गव्दी ८ नं.वडा आधारभूत तह बिष्णु बहादुर बस्नेत ९८४७९०१३६५ प्राइभेट २०६७
बालशिक्षा प्रा.वि. ८ नं.वडा आधारभूत तह ओम बहादुर थापा ९८४७८२१००६ सरकारी २०४६
प्रभात मा.वि आहालखोला ३ नं. वडा माध्यमिक तह खोडस के सी 9857833526 सरकारी २०१६
जनविकास आधारभुत बिद्यालय १ नं. वडा आधारभूत तह कल्पना थापा ९८४४९७०६४८ सरकारी २०५३

Pages