FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिकाका सम्पूर्ण विद्यालयहरु

विद्यालयको नाम ठेगाना तह प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. प्रकार स्थापना मिति
दिपेन्द्र प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह जगत बहादुर जि.सी. ९८४७८७६१५९ सरकारी २०४६
अमर प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह माया पंथी ९८६६९२९९६४ सरकारी २०३६
बालसुधार प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह बसन्ता खड्का ९८४४७३३१९८ सरकारी २०५७
अमरसिंह मा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ माध्यमिक तह राम बहादुर जि.सी. ९७४७०६२१९१ सरकारी २०२७
बलभद्र मा.वि. सिलिंगे झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ माध्यमिक तह शेर बहादुर थापा ९८४७८५६५६१ सरकारी २०१७
टेन स्टार बोर्डिंग स्कुल झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह राज कुमार नेपाली ९८४७८६११७० प्राइभेट २०६५
सनराइज बो.ई.गव्दी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह बिष्णु बहादुर बस्नेत ९८४७९०१३६५ प्राइभेट २०६७
बालशिक्षा प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह ओम बहादुर थापा ९८४७८२१००६ सरकारी २०४६
प्रभात मा.वि आहालखोला झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ माध्यमिक तह खोडस के सी 9857833526 सरकारी २०१६
जनविकास आधारभुत बिद्यालय झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह कल्पना थापा ९८४४९७०६४८ सरकारी २०५३
जनचाहना प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह तारा प्रसाद घिमिरे ९८४७५५५३२९ सरकारी २०५३
चन्द्रविकास प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह चुमानसिंह पुन ९८४७९२२२७४ सरकारी २०५९
जनसेवा प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह खुमानसिंह पुन ९८४७३१४३८४ सरकारी २०५३
वालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. १ आधारभूत तह विर बहादुर सुनार ९८४७२२८३७६ सरकारी २०३९
सर्वोदय मा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ माध्यमिक तह लाल बहादुर एम.सी ९८४७९७२६०० सरकारी २०४५
कमेरपानी आधारभुत झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह गिर बहादुर के.सी. ९८६६५३९७६१ सरकारी २०३८
विश्वज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह रोम बहादुर एम.सी ९८६६८०८५३० सरकारी २०५१
बालज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह तेजकला चुँदाली ९८४४९६३८०० सरकारी २०५१
रिमोेट बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह शन्तोष एम.सी ९८४७३५४७१४ प्राइभेट २०६५
वालजिवन प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. २ आधारभूत तह मधुकला थापा ९८४७९१३४७९ सरकारी २०६५
वाल ज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ आधारभूत तह शंकर बहादुर बस्नेत ९८४७८७४२५९ सरकारी २०५१
गौमुखी प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ३ आधारभूत तह आशा खड्का ९८४७२३४२५४ सरकारी २०४६
बालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह सम्झना एम.सी. ९८४८०१५८२६ सरकारी -
शिद्धेश्वरी प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह विष्णु प्रसाद पोख्रेल ९८४३७१११५४ सरकारी २०२३
वालकल्याण प्रा.वि झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह विष्णु प्रसाद पोख्रेल ९८४७९२९९३४ सरकारी २०५५
ने.रा.प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह चन्द्रकला पुन ९८४४९२७२०५ सरकारी २०४५
लक्ष्मी मा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ माध्यमिक तह कर्ण बहादुर जि.सी. ९८४७०८१७५५ सरकारी २०११
भिमसेन आधारभुत झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह धर्मेन्द्र विक्रम जि.सी. ९८५७८३३६१४ सरकारी २०३९
बालशिक्षा प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह धनेश्वर पन्थि ९८४७९२९८५१ सरकारी २०५८
दिपेन्द्र प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ४ आधारभूत तह जगत बहादुर थापा ९८४७९१७१२७ सरकारी २०४६
बाल शिक्षा मा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ माध्यमिक तह विष्णु प्रसाद शर्मा ९८४७८३२८५८ सरकारी २०१८
गौमुखी बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ माध्यमिक तह एकराज पैडेल ९८४७९१७९२७ प्राइभेट २०४८
नेशनल बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ माध्यमिक तह हिरा बहादुर थापा ९८४५१५०५८० प्राइभेट २०६५
ने.रा.आधारभुत झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह घन प्रसाद श्रेष्ठ ९८४७८६३१७३ सरकारी २०३२
बाल ज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह दुर्पता पन्थि पोख्रेल ९८४३४६३६५६ सरकारी २०४६
मोर्डन बोडिङ्ग झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ५ आधारभूत तह खिम बहादुर के.सी. ९८१०८८७३८७ प्राइभेट २०६७
शिद्द प्रा.वि. दहखोला झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह पुर्णलाल गिरी ९८४७८५१९८७ सरकारी २०५५
बालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह गुरु प्रसाद शर्मा ९८४७८३८००८ सरकारी २०४६
ने.रा. मा.वि मर्कावाङ झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ माध्यमिक तह इन्द्रमणी पौडेल ९८४७९०८२०२ सरकारी २०३२
भूवनेश्वरी प्रा.वि.नेटा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह सूर्य बहादुर भट्टराई ९८४७९२९२२६ सरकारी २०४९
शिद्धेश्वरी प्रा.वि. गोेगनपानी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह रेशम भट्टराई ९८४७८२०९५३ सरकारी २०४६
चिरायू मा .वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ माध्यमिक तह सिता पोख्रेल ९८४७९०४६०४ सरकारी २०२०
बालसुधार प्रा.वि.थारुखर्क झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह मिनराज भट्टराई ९८४७८३८४१६ सरकारी २०१६
प्यूठान नमुना एकेडेमी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ६ आधारभूत तह राधा पोख्रेल सरकारी २०६६
सिता आधारभुत वि.कुता झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह हुुकुम बहादुर जि.सी. ९८४७८५३६९४ सरकारी २०१८
सिता आधारभुत वि.कुता झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह हुुकुम बहादुर जि.सी. ९८४७८५३६९४ सरकारी २०१८
टेन स्टार बो.ई. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह राज कुमार नेपाली ९८४७८६११७० प्राइभेट २०६५
बालकल्याण प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह दामोदर पोख्रेल ९८४७८७४८३५ सरकारी २०४७
जनज्योति प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह डिल्लिराज पोख्रेल ९८४४९९७८०५ सरकारी २०४७
ईख्ना भगवति प्रा.वि झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह वल बहादुर भण्डारी ९८४१११६५८० सरकारी २०४९
सत्य मा .वि. तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ माध्यमिक तह चन्द्र प्रसाद पोख्रेल ९८४७८२४५५८ सरकारी २००८
फयूचर स्टार बो.ई. तुषारा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ७ आधारभूत तह दिपक जि.सी. ९८५७८३३३३५ प्राइभेट २०६४
ज्ञानज्योति आधारभुत गव्दी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह भक्त बहादुर जि.सी. ९८४९५९८३१४ सरकारी २०३६
सुर्य प्रा.वि.रातामाटा झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह हुमा के.सी. ९८५७८३३९९६ सरकारी २०६४
प्रगतिशिल प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह सरिता गिरी ९८६१५७८६९६ सरकारी २०६४
जनता मा.वि.टिमुरचौर झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ माध्यमिक तह बिजय सागर गिरी ९८४७८५६०३२ सरकारी २०१६
बालशिक्षा प्रा.वि. झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह ओम बहादुर थापा ९८४७८२१००६ सरकारी २०४६
सनराइज बो.ई.गव्दी झिमरुक गाउँपालिका वडा नं. ८ आधारभूत तह बिष्णु बहादुर बस्नेत ९८४७९०१३६५ प्राइभेट २०६७