FAQs Complain Problems

परीक्षा नतिजा

विद्यालय परीक्षा प्रकार कक्षा/तह आर्थिक वर्ष दस्तावेज
बाल शिक्षा मा.वि. ओखरकोट बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Balshiksha Ma.Vi Ledger.pdf
गौमुखी बोडिङ्ग बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Gaumukhi secondary Ledger 2076.pdf
चिरायु मा.वि. चिसावाङ्ग बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Chirayu Ma. Vi-ledger 2076.pdf
प्रभात मा.वि आहालखोला बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Prabhat Secondary School Ledger 2076.pdf
जनता मा.वि.टिमुरचौर लिवाङ्ग बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Janata Ma.Vi School Ledger 2076.pdf
ज्ञान ज्योति नि.मा.वि.तुषारा बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Gyan Jyoti Adharbhut Vidyalaya-ledger 2076.pdf
सिता नि.मा.वि. कुता तुषारा बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Sita Adharbhut Vidyalaya-ledger 2076.pdf
अमरसिंह मा.वि. बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Amar Singh Ma V-ledger 2076.pdf
फयूचर स्टार बो.ई. तुषारा बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon TUSHARA GRADE FUTURE Grade Ledger 2076.pdf
बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Okharkot National English Secondary Boarding School, Dhanda-ledger.pdf
नेरा नि.मा.वि. हिरापोखरी बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Nera Adharbhut Vidyalaya Heerapokhari-ledger.pdf
सर्वोदय मा.वि. गडेरपानी गडेरपानी बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon SHREE SARBODAYA SECONDARY Ledger 2076.pdf
सिता नि.मा.वि. कुता तुषारा बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Sita Adharbhut Vidyalaya-ledger 2076.pdf
लक्ष्मी मा.वि. वाङ्गेमरोट बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Laxmi Ma V-ledger 2076.pdf
भिमसेन नि.मा.वि वाङ्गेमरोट बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Bhimsen Adharbhut Vidyalaya-ledger 2076.pdf
जनविकास आधारभुत बिद्यालय बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Jana Bikash Adharbhut Vidyalaya-ledger 2076.pdf
बलभद्र मा.वि. सिलिंगे बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Bal Bhadra Ma V-ledger 2076.pdf
ने.रा. मा.वि मर्कावाङ बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Ne Ra Basic School Markawang-ledger.pdf
कमेरपानी नि.मा.वि. चोरमारे बार्षिक ८ कक्षा ७६/७७ PDF icon Shree Kamerpani Basic School-ledger 2076.pdf