FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झिमरुक गाउँपालिकामा आ.व २०८०-८१ मा कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु। ८०/८१ 06/29/2023 - 20:17 PDF icon आ.व २०८०-८१ मा कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य २०८० ८०/८१ 06/29/2023 - 11:33 PDF icon बजेट बक्तव्य २०८०.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०८० ८०/८१ 06/29/2023 - 11:24 PDF icon निति तथा कार्यक्रम २०८०.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७९-०८० ७९/८० 08/21/2022 - 12:04 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७९-०८०
झिमरुक गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७९ ७९/८० 06/30/2022 - 15:48 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य २०७९ ७९/८० 06/29/2022 - 15:50 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य २०७९
झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७८-०७९ ७८/७९ 09/14/2021 - 10:02 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७८०७९
झिमरुक गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८ ७७/७८ 07/12/2021 - 13:00 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २०७८
झिमरुक गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य २०७८ ७८/७९ 07/02/2021 - 14:18 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको वजेट वक्तव्य २०७८
झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७-०७८ ७७/७८ 10/09/2020 - 10:56 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको वार्षिक गाउँ विकास योजना २०७७-०७८

Pages