FAQs Complain Problems

समाचार

कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारमहरू

फाराम

का.स.मू. फाराम

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सम्बन्धी परिपत्र

रा.प. विशिष्ट श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प. प्रथम श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.द्धितिय श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.तृतीय श्रेणीका लागि

Sample File

PDF File

Word File

रा.प.अनंकित र श्रेणी विहिनका लागि

Sample File

PDF File

 Word File

 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पठाउँदा संलग्न गरी पठाउनु पर्ने फाराम

राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीको अर्धवार्षिक का.स.मु फाराम

अन्य फाराम

छानबीन प्रतिवेदनको ढाँचा

 Application for Clearance

अध्यापन स्वीकृति फाराम

बढुवा फाराम

सरूवा सहमति माग गर्दा भर्नु पर्ने परिमार्जित फाराम 

सरूवा निवेदन

मेडिकल वोर्ड सम्वन्धी फाराम

सम्पत्ति विवरण फाराम

निजामती कर्मचारी केन्द्रीय सन्तति छात्रवृत्ति आवेदन फारम

निजामती कर्मचारी जिल्लास्तरीय सन्तति छात्रवृत्ति आवेदन फारम

सेवाग्राही सन्तुष्टि फाराम

फाइल पञ्जिका फाराम

लगत संकलन फाराम (संघियता कार्यान्वयन प्रयोजनका लागि) 
 

निजामती सेवा पुरस्कार सिफारिस फाराम

 

आर्थिक वर्ष: