FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा ईमेलsort descending फोन नं जिल्ला
रेशम जि.सी रेशम जि.सी. सुरक्षा गार्ड सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np ९८४७८१५२००
उर्मिला मल्ल -झिमरुक गाउँपालिका उर्मिला मल्ल अ.न.मी सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np 9866975500 प्यूठान
धर्मज्योती ढकाल धर्मज्योती ढकाल सुरक्षा गार्ड सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np ९८४७१३४५५९७
हरि प्रसाद पोख्रेल हरि प्रसाद पोख्रेल सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np 9847856104 प्यूठान
विना के.सी. -झिमरुक गाउँपालिका विना के.सी. अ.न.मी सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np 9864810299 प्यूठान
लक्ष्मी वि.सी लक्ष्मी वि.सी कार्यालय सहयोगी सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np ९८५५२४८३९१
सरिता भट्टराई उद्यम विकास सहजकर्ता आर्थिक विकास शाखा info@jhimrukmun.gov.np 9849897753 प्यूठान
अजिता ढकाल- झिमरुक गाउँपालिका अजिता ढकाल अ.न.मी info@jhimrukmun.gov.np 9822972185 प्यूठान
मुमा एम सी मुमा एम सी सि.अ.न.मि. सामाजिक विकास साखा info@jhimrukmun.gov.np ९८५७२०१०४५
सिता विक सिता विक उद्यम विकास सहजकर्ता आर्थिक विकास शाखा info@jhimrukmun.gov.np 9847502489 प्यूठान

Pages