FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

२०७४ साउन देखि २०७५ बैशाख सम्मका गाउँ सभाका निर्णयहरु

 

मिति २०७४ साउन २४ गतेको गाउँ सभाका निर्णयहरु

  1. आ.व. २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम पारित
  2. आर्थिक ऐन २०७४ पारित
  3. विनियोजन ऐन २०७४ पारित
  4. आ.व.२०७४/०७५ को आय व्ययको विवरण तथा कार्यक्रम पारित

 

Pages