FAQs Complain Problems

झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना

झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना
झिमरुक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य पदका उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष:

कार्यालय वा शाखा: