FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखाsort descending ईमेल फोन नं जिल्ला
रेशम जि.सी रेशम जि.सी. सुरक्षा गार्ड सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np ९८४७८१५२००
ऋषिराम भुसाल ऋिषिराम भुसाल सहायकस्तर पाँचौ सामान्य प्रशासन शाखा wada6@jhimrukmun.gov.np ९८४३१५०४२७
धर्मज्योती ढकाल धर्मज्योती ढकाल सुरक्षा गार्ड सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np ९८४७१३४५५९७
उदय वहादुर जि.सी. उदय वहादुर जि.सी. कार्यालय सहयोगी सामान्य प्रशासन शाखा wada4@jhimrukmun.gov.np 9868645544 प्यूठान
हरि प्रसाद पोख्रेल हरि प्रसाद पोख्रेल सूचना अधिकारी सामान्य प्रशासन शाखा info@jhimrukmun.gov.np 9847856104 प्यूठान
प्रमिला शर्मा जि सी प्रमिला शर्मा जि सी सहायकस्तर पाँचौ सामान्य प्रशासन शाखा pramilasharma083@gmail.com 9866833068
यज्ञ प्रसाद यरी यज्ञ प्रसाद यरी कम्प्युटर अपरेटर सामान्य प्रशासन शाखा sureshyari6@gmail.com ९८४९४९५२३४
मुक्त बहादुर खत्री क्षेत्री मुक्त बहादुर खत्री क्षेत्री कार्यालय सहयोगी सामान्य प्रशासन शाखा ९८६६४२७३८४
प्रकाश विक्रम सिह प्रकाश विक्रम सिह कार्यालय सहयोगी सामान्य प्रशासन शाखा wada1@jhimrukmun.gov.np ९८५८२८३२२५
हरि प्रसाद पोख्रेल अधिकृत छैठौ सामान्य प्रशासन शाखा haripokhrel811@gmail.com ९८४७८५६१०४ प्यूठान

Pages