FAQs Complain Problems

कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको कार्यक्रम तालिका

भ्रमण गर्ने

विषय

जाने ठेगाना/कार्यालय जिल्ला sort ascending आर्थिक वर्ष महिना समय अबधि दस्तावेज
गाउँ सभा महासंघको बैठकमा सहभागि हुनको लागि जानु भएको बुटवल रुपन्देही ७५/७६ श्रावण १०, ११, १२, १४
छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन् । बुटवल रुपन्देही ७५/७६ जेठ ८, ९
सुदर्शक जि.सी. छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन् । बुटवल रुपन्देही ७५/७६ जेठ ८, ९
स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा तथा समसामयिकविषयमा हुने अन्तरक्रियामा उपस्थित हुन सिद्दार्थ कटेज , बुटवल रुपन्देही ७५/७६ जेठ PDF icon letter_butwal_budgetprogram.pdf
उपस्थित सम्बन्धमा मल्लरानी गाउँपालिकाको कार्यालय प्यूठान ७५/७६ जेठ PDF icon jhimrukmun.pdf

Pages