FAQs Complain Problems

समाचार

समपुर्ण विद्यालय तथा सिकाई केन्द्रहरु दोस्रो त्रैमासीक रकम निकासा गरीएको सम्वन्धमा।

कार्यालय वा संस्था :

दस्ताबेज: 

दर्ता चलानी प्रकार:

दर्ता आर्थिक बर्ष:

बर्ष:

दर्ता महिना:

दर्ता गते :

दर्ता /चलानी गरेको शाखा:

दर्ता/चलानी गरेको इकाई:

दर्ता/चलानी नं.: 
२०७५/७६-1034
सबैलाई देखाउने हो ?: 
1
कैफियत: 
जानकारी दिइयो ।