FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७६/७७ 03/22/2020 - 16:14 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:54 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:53 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको कृषि व्यवसाय पर्वद्धन ऐन , २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:51 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७६
लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:49 PDF icon लैंङ्गकि हिंसा न्यूनिकरणको सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिका २०७६
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६ ७६/७७ 03/22/2020 - 15:48 PDF icon जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन , २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 05/28/2019 - 17:28 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/28/2019 - 17:28 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६
जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/29/2019 - 10:28 PDF icon जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/08/2019 - 18:22 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५

Pages