FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ७६/७७ 05/28/2019 - 17:28 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 05/28/2019 - 17:28 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६
जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/29/2019 - 10:28 PDF icon जस्तापाता वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७५/७६ 03/08/2019 - 18:22 PDF icon अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्र वितरण निर्देशिका, २०७५
जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/08/2019 - 10:40 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण निर्देशिका २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 11/13/2018 - 13:53 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५
झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७५ ७५/७६ 10/30/2018 - 14:13 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको खर्च ब्यबस्थापन मापदण्ड २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/20/2018 - 11:56 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५
झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 07/20/2018 - 00:00 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७४/७५ 06/10/2018 - 15:31 PDF icon झिमरुक गाउँपालिकाको घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि

Pages