FAQs Complain Problems

समाचार

विजया दशमी,शुभ दिपावली तथा छट २०७६ को शुभकामना

Read More

व्यक्तिगत घटना तथा पंजीकरण तालिम

Read More

२०७५ चैत्र २-३ गते सन्चालन भएको एकीकृत घुम्ती सिबिर

Read More

झिमरुक गाउँपालिकाको परिचय

झिमरुक गाउँपालिका नेपालको प्रदेश न ५ अन्तर्गत प्युठान जिल्लामा रहेको छ | झिमरुक गाउँपालिकाको स्थापना नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा बिशेष संर िक्षत वा  स्वायत  क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना  निर्धारण आयोगले मिति २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३/१०/२२ को निर्णयअनुसार माननीय संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित  समितिले मिति २०७३/११/२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा   नेपाल सरकारले मिति २०७३/११/२२ मा साबिकका ओखरकोट , बाँदिकोट, वांगेमरोठ , तोरबा‌ङ र तुषारा गा. वि. स गरि ५ वटा गा. वि. स र लिवाङ गा. वि. स का ७, ८, र ९ वडा  समावेश गरी  भएको हो | यस गाउँपालिकामा हाल ८ वटा वडाहरु कायम गरिएको छ । झिमरुक गाउँपालिकाको पूर्वमा गुल्मी जिल्ला पर्दछ भने, पश्चिममा  नौबहिनी गाउँपालिका र प्यूठान न.पा. पर्दछ, उत्तरमा झिमरुक गाउँपालिमा र नौबहिनी गाउँपालिका पर्दछन् र दक्षिणमा प्यूठान न.पा., मल्लरानी गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्ला पर्दछ

Pages

जनप्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः- १) दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि २) बसार्ँइ सरी आएकाको हकमा बसार्ँइ सर्राई दर्ता प्रमाण पत्र ३) दुलाहा दुलही दुबै उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने । ४) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात ५)वि।स।२०३४ पछिको हकमा बिबाह दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- सेवा/सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा वा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः- १) नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन २) विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात ६) चालु आ. व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा वा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः- १) निवेदन पत्र २) नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी ५) आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेकेा
सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा वा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः- १) निवेदन पत्र २) नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस ४) २ प्रतिफोटो ५०घर बहाल सम्झौता ६) आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेकेा ७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, र्सजमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः- १) निवेदन पत्र २) दुलाहा-दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

तपाइको मत ?

तपाइले झिमरुक गाउँपालिकाको मोबाइल एप डाउनलोड गर्नु भयो ?

झिमरुक गाउँपालिका फेसबुक पेज

जानकारी

चिठीपत्रहरु

तपाइँ कुन कार्यालय ,व्यक्ति, संस्था हुनुहुन्छ छनोट गर्नुहोस ।
पठाईएको आर्थिक बर्ष
दर्ता/चलानी नं. पत्रको बिषय दस्ताबेज आर्थिक वर्ष कैफियत
२०७५/७६-७७ विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा PDF icon विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
२०७५/७६-१२६३ अन्तिम त्रैमासिक रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण बिद्यालयहरु PDF icon अन्तिम त्रैमासिक तलव भत्ता तथा अन्य अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा .pdf, PDF icon अपाङ्ग छात्रवृति.pdf, PDF icon इन्टरनेट जडान.pdf, PDF icon दिवा खाजा.pdf, PDF icon नपुग पाठ्य पुस्तक.pdf, PDF icon बिद्यालय सिकाइ अनुदान. तथा छुट छात्रवृति र छुट निमु.pdf, PDF icon शिक्षक छुट तलव.pdf, PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक तलब.pdf ७५/७६
२०७५/७६-९२४ विवरण पठाईएको सम्बन्धमा PDF icon ठेगाना तथा विवरण.pdf ७५/७६
२०७५/७६-१००१ तारजाली र पाइप पाउ भन्ने बारे । ७५/७६
२०७५/७६-७८४ विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा PDF icon विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf ७५/७६