FAQs Complain Problems

चिठीपत्रहरु

तपाइँ कुन कार्यालय ,व्यक्ति, संस्था हुनुहुन्छ छनोट गर्नुहोस ।
पठाईएको आर्थिक बर्ष
दर्ता/चलानी नं. पत्रको बिषय दस्ताबेज आर्थिक वर्ष कैफियत
२०७५/७६-१००१ तारजाली र पाइप पाउ भन्ने बारे । ७५/७६
२०७५/७६-७८४ विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा PDF icon विवरण उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा.pdf ७५/७६
२०७५/७६-७३२ वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राप्त निवेदन संख्या उपलव्ध गराइएको वारे। PDF icon वेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राप्त निवेदन संख्या उपलव्ध गराइएको वारे।.pdf ७५/७६
२०७५/७६-७०० द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा PDF icon द्वन्द पिडित घाइतेको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ७५/७६
२०७५/७६-७०१ माग संकलन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा PDF icon माग संकलन गरी पठाईदिने सम्बन्धमा ७५/७६
२०७५/७६-७१५ तथ्यांक उपलब्ध गराईएको समबन्धमा PDF icon तथ्यांक उपलब्ध गराईएको समबन्धमा.pdf ७५/७६
२०७५/७६-७१६ सूचनामूलक जानकारी पठाईएको सम्बन्धमा PDF icon सूचनामूलक जानकारी पठाईएको सम्बन्धमा ७५/७६
२०७५/७६-६६६ रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा - सम्पूर्ण विद्यालयहरु PDF icon रकम निकासा गरिएको सम्बन्धमा.pdf, PDF icon ११ -१२ पाठ्यपुस्तक अनुदान, PDF icon छात्रवृत्ति, PDF icon दिवा खाजा, PDF icon निरन्तर बिधार्थी मुलांकन, PDF icon पाठ्यपुस्तक, PDF icon शिक्षण सिकाइ सामाग्री तथा बुक कर्नर, PDF icon बाल विकास अनुदान ७५/७६
२०७५/७६-६०२ बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धमा PDF icon बेरोजगार व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने सम्बन्धमा.pdf, PDF icon ammended_anusuchi.pdf ७५/७६
२०७५/७६-६२३ सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा PDF icon सूचना टाँस गरिएको सम्बन्धमा.pdf ७५/७६