FAQs Complain Problems

उपस्थित सम्बन्धमा

पदाधिकारीको नाम: 

आर्थिक वर्ष:

महिना:

समय अबधि :

जिल्ला : 
प्यूठान
दस्तावेज: 
कार्यालय वा ठेगाना: 
मल्लरानी गाउँपालिकाको कार्यालय